Tel: 0216 337 70 41 | [email protected]

Home » HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

 

Türkiye Bilişim Derneği, 22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuş, Türkiye’nin Bilişim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşudur. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. 15000’e yakın üyesi ile mesleki bir örgüt olmasının yansıra bilişim toplumunun oluşması yolundaki çalışmalarını da artan hızda sürdürmektedir.

1995 yılında TBD’nin bir çalışma grubu olarak kurulan BIM-Kulüp, 1997 yılında İstanbul Şubesi’nin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. 13 Ocak 2001 tarihli Genel Kurul’da akademisyen, özel sektör ve basın sektörünün temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu ve diğer gönüllü yöneticileri ile TBD-İstanbul Şubesi teslim aldığı bayrağı daha ileriye taşımaya gönül vermiştir.

TBD İstanbul Şubesi olarak bir yandan kurumsal kültür ve yapının devamını sağlarken diğer taraftan yeni bir enerji ve farklı bakış açılarının getirdiği yeni hedefler ve yeni çalışma grupları ile büyüyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yaptığımız etkinlikler ve  faaliyetlerimize http://www.tbd.org.tr/subelerimiz/tbd-istanbul  dan ulaşabilirsiniz.

faaliyet_raporu

 

2015 yılı faaliyet raporumuza resmi tıklayarak ya da  tbd-istanbul-2015-faaliyet-raporu olarak pdf olarak indirebilirsiniz.

 

 

 

TBD İstanbul Şubesi olarak;

 • Sürekli gelişme anlayışı içinde hedeflerini hayata geçirmek üzere takım ruhu ve uyum içinde çalışabilen bir yönetim modeli oluşturmak,
 • Katkıda bulunmak isteyen herkesin bilgi ve görüşüne değer veren katılımcı demokratik anlayışın uygulayıcısı olmak,
 • Bilim ve aklı rehber almak, atılımcı, saydam ve etik değerlerden taviz vermeyen bir dernek olmak,
 • Başarılı olmak için paylaşarak büyümek ve katılımla ilerlemek,
 • Dernek iç dinamizmini harekete geçirerek, tüm faaliyetlerimizin sistematik, rasyonel ve etkin olmasını sağlamak,
 • Üyeler arasında iletişim, etkileşim ve dayanışmayı artırmak,

Görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Çalışma ve Etkinliklerimizden bazıları:

 • KADER ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Ev Hanımları Temel Bilgisayar ve Internet Eğitimi Projesi”
 • “Uluslararası Gelecek için Öğrenmede Yenilikler: e-Öğrenme” Konferansı
 • Kobiler için belli konuların uzmanları ile yapılan KOBİLİŞİM toplantıları
 • CIO Vizyon Toplantıları
 • Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışmaları
 • İstanbul Bilişim Kongreleri
 • Bilişim Eğitimleri
 • Avrupa Birliği Eğitim Projelerine Katılım ve Destekler
 • Anadolu’dan İstanbul’a getirilen bilişimci gençler için yapılan şirket gezileri, konser, bilişim platformu, bowling organizasyonu, seminer organizasyonları vb.

 

 

Share Button

Comments are closed.