Tel: 0216 337 70 41 | [email protected]

Home » Büyük Veri ve Bilginin Gücü

Büyük Veri ve Bilginin Gücü

  • Panel Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Erdal BALABANTBD İstanbul Onur Kurulu Üyesi
  • Doç. Dr. Kutlu Merih, DATALAB Veri Görselleştirme Araştırma Grubu Kurucusu (*)
  • Doç. Dr. Şeyda Ertekin, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
  • Dr. Elif Kartal, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
  • Paşa YAŞAR, Radyo Televizyon Üst Kurulu Eski Üyesi

erdal_balabanProf. Dr. Mehmet Erdal Balaban

1970 yılında Adapazarı Atatürk Lisesinden mezun olmuştur. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi-Yüksek Matematik Bölümü,1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.  Doktora tezini 1983 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1989 yılında Doçentliğe yükselmiş ve 1996 yılında Profesörlük kadrosuna atanmış olan M. Erdal Balaban İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 2003-2006 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi yanısıra Harp Akademileri, Deniz Harp Okulu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik, İzmir Ekonomi Üniversitesi (MBA), Bahçeşehir Üniversitesi (Executive MBA) ve Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği programlarında Sayısal Yöntemler ve Bilişim  konularında dersler vermiştir. 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında Ball State Universitesi, Indiana, USA’da misafir araştırmacı olarak bulunmuş, 2006-2007 yılında aynı üniversitede misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.

1984 yılında AISEC kapsamında Amerika Birleşik Devletler’inde “Ball Aerospace Defence System Division, Boulder-Colorado” firmasında “Kişisel Bilgisayarlarda İşletme Tahmin Yöntemleri”yazılımının geliştirilmesi çalışmalarında bulunmuştur. 2000 – 2004 yılları arasında TBD, İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince çok sayıda seminer, panel ve toplumsal projeleri kurmuş olduğu çalışma grupları ile gerçekleştirmiştir. Bilgi Toplumu ve e-öğrenme konularında birçok konferans, seminer, çalıştay ve toplumsal projeler gerçekleştirmiştir. Balaban Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Şubesinin ve Matematikçiler Derneği Onur Üyesidir.


Yrd. Doçent. Dr. Şeyda Ertekin

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda Amerika’da Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de araştırmacı bilimadamı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra Amerika’da Pennsylvania State Üniversitesi’nde machine learning (makina öğrenmesi) alaninda doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora tezi, bölümünde, “En İyi Tez” ödülüne layık görülmüştür. Doktora sonrası çalışmalarına MIT’de devam etmiş ve çalışmaları MIT Energy Initiative ve MIT Intelligence Initiative’lerinden burs fonları ile desteklenmiştir. MIT’de enerji santrallerindeki rüzgar türbinleri icin akıllı sistemler geliştirilmesi üzerine bir Big Data Analytics (Büyük Veri Analitiği) projesinin yöneticiliğini de yapmıştır. Dr. Ertekin’in MIT’de çalıştığı Smart Power Grid (Akıllı Elektrik Sistemleri) üzerine olan proje INFORMS’un “Innovative Applications in Analytics” yarışmasında birincilik ödülü almıştır. Dr. Ertekin şu anda ODTÜ BİLTİR araştırma merkezine bağlı Endüstri 4.0 Platformu’nun Big Data ve Akıllı Sistemler grubunun da yöneticiliğini yürütmektedir.


elif_kartalDr. Elif KARTAL

2008 yılında lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü‘nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından aynı yıl İ.Ü. Enformatik Bölümü’nde yüksek lisansa başlamış ve yine aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak kabul edilmiştir. İ.Ü. Enformatik Bölümü‘nde, 2011 yılında “Yapay Sinir Ağları ile Yazılım Projesi Maliyet Tahmini” adlı teziyle yüksek lisansını, 2015 yılında, “Sınıflandırmaya Dayalı Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Kardiyolojik Risk Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.  2013 yılında 2 ay süreliğine ABD, Ball State University’de ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur.
Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği konularında çalışan Elif Kartal, diğer araştırma alanları olarak Web Tasarımı, Programlama Dilleri, e-Öğrenme konularında çalışmalarını sürdürmektedir.


Share Button

Comments are closed.