İstanbul Bilişim Kongresi 2018

2018 Basın Duyurusu

TEKNOLOJİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI!
12. İstanbul Bilişim Kongresi
6 Aralık 2018

Teknolojinin kalbi İstanbul’da attı. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi’nin Kadir Has Üniversitesi ile birlikte bu sene 12’ncisini düzenlediği İstanbul Bilişim Kongresi kamu, üniversite, özel sektör, bilişim merkezi yöneticileri, akademisyenler, girişimciler ve yaklaşık 750 katılımcının yoğun ilgisiyle 6 Aralık 2018 de Üniversitenin Cibali Kampüsünde gerçekleştirildi. Bu yıl “Verinin Paraya Dönüşümü, Ticarette Dijital Çağ” temasıyla düzenlenen 12. İstanbul Bilişim Kongresi’nde, dijital dönüşümde verinin önemi, ticarette dijital çağ, veri madenciliği, geleceğin yeni veri otobanı ve interneti, yakın dönem teknolojileri ve girişimler, e-finans, e-para sistemi ve veri güvenliği gibi birçok konu masaya yatırıldı. Aynı zamanda Akademik bildirilerin de sunulduğu kongre yoğun ilgi ile tamamlandı.

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen kongrede TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tiryakioğlu hedeflerinin, ‘dünyada yaşanan hızlı gelişmeler çerçevesinde dijital dönüşüme ayak uydurmak ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak geleceğe ışık tutmak olduğunu’ belirtti.

DENİZ TİRYAKİOĞLU: “DİJİTAL TİCARET, YASAL SORUMLULUKLAR, YENİ FİNANSAL SİSTEMLER, 5G İLE TEKNOLOJİK GELİŞMELER ve GİRİŞİMCİLER…”

TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tiryakioğlu açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kongremizde, sektörlerimizi, Kobilerimizi ve kurumları değişime zorlayan teknolojiyi, dijital ticareti, yasal sorumlulukları, yeni finansal sistemleri, 5G ile teknolojik gelişmeleri, dijital çağımıza öncü olacak önemli girişimci örneklerimizi, veri madenciliğini, bilginin ve verinin ticaretteki yerini, değerini ve güvenliğinin önemini konuştuk. Bizim hedefimiz, dünyada yaşanan hızlı gelişmeler çerçevesinde, dijital dönüşümü, ticaretin dijitalleşmesini, sahip olduğumuz verinin değerini, ekonomiye katkısını ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu konuşmak ve değerlendirmek. Hızla değişen ve dönüşen dünyada aktif olmalıyız. Gelişmelere uyum sağlayarak geleceğe ışık tutmalıyız.

 

 

 

 

COŞKUN: “DİJİTAL DÜNYANIN GETİRDİĞİ TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMALIYIZ”

“Bilişim ve teknoloji alanında herkesin yapacağı çok önemli işler var, biz de ne gerekiyorsa üzerimize düşen görevi yapacağız” diyen T.C Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Osman Coşkun ise törende şu ifadeleri kullandı:

“Doğduğumuz toprakların ve bu ülkenin önemini fark edip Bilişim Derneği ve üniversiteler başta olmak üzere bu alandaki herkesin yapacağı çok önemli çalışmalar var. Hep birlikte bu alanda çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Kripto paralar ve internetten alınıp satılabilen madenler ile ilgili yeni bir ‘Çiftlik Bank’ olayının yaşanmaması için herkesi uyarıyorum. Dijital dünyanın getirdiği teknolojilerden yararlanmalı, aynı zamanda da getireceği tehlikelere karşın temkinli olmalıyız.

 

 

 

AKTEPE: “TEKNOLOJİK ALT YAPININ HEDEFE ULAŞMAKTA ÖNEMLİ KAZANIM”

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe açılış konuşmasında teknolojik altyapının hedefe ulaşmakta önemli kazanımlar sağlayacağının mesajını verdi. Aktepe’nin mesajları şöyle:
“Dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Sayısal ve dijital teknolojilerin, ekonomik düzeni yeni biçime dönüşüyor, yeni iş modelleri ortaya çıkıyor ve yeni bir sürece giriliyor. Çok yakın zamana kadar sadece olması gerekenleri ifade ettiğimiz bir dönemden, yapılanları, atılan adımları dile getirebildiğimiz bir döneme geldik. Ülkemizde 2011 yılından itibaren artan bir ivme ile gelişme gösteren teknolojik altyapı, hedefimize ulaşmada önemli kazanımlar sağlayacak. Özellikle 2018’in Türkiye için dijital ekonomi yılı olarak ilan edilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Teknoparklarımızın ihracatı 3,6 milyar dolara ulaştı. Özellikle yüksek teknolojili üretimi hedefleyen uçtan uca yerlileştirme programı, sektörde büyük heyecan ve beklenti yaratmakta. Bugün artık sadece yapılması gerekenleri değil, yapılanları konuştuğumuz için memnunuz.

DURUKANOĞLU: “İNSANOĞLU, BU DÖNÜŞÜMÜN GEREKLERİNE UYGUN OLAN SİSTEMİ GELİŞTİRECEK”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise her şeyin gitgide akıllandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Televizyonlardan telefonlara, arabalardan evlere, şehirlerden ülkelere her şey akıllanıyor. En sonunda akıllı gezegene kadar gideceğiz. Ama sanmayın ki, insanoğlu bu akıllaşmanın arkasında kalacak. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, insanoğlu da aklının sınırlarını zorlamaya başladı. Sorun, sadece bütün akıllı sistemlerin entegre şekilde insanlığın hizmetine nasıl sunulacağı… Bu dönüşüm, 150-200 yıl önce geliştirdiğimiz ekonomik ve politik sistemlerin de yerine yenilerini getirmek zorunda bırakacak. İnsanoğlu, bu gezegende var olduğu sürece karşısına çıkan zorlukları yendi. Bu dönüşümü savaş olarak değil, tatlı bir mücadele olarak görüyorum. Emin olun insanoğlu, bu dönüşümün gereklerine uygun olan sistemi geliştirecek.”

SALMAN: “YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM TÜRKİYE’NİN KATMA DEĞERİNİ OLUŞTURACAK”

İstanbul Ticaret Odası(İTO) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırı sonucu kurda yaşanan spekülatif hareketliliğin tüm iş dünyasını sıkıntı içine soktuğunu belirterek, faiz-enflasyon-kur sarmalından, üretim-yatırım-ihracat ile çıkılabileceğini söyledi.

Salman, yerli ve milli üretim ile kalkınmak için önümüzdeki dönemde Türkiye’nin katma değer oluşturacak, ihracatı tetikleyecek süreçlere öncelik vermesi gerektiğini kaydetti.

 

 

 

BİLİŞİM KONGRESİ HAKKINDA KISA BİLGİ:
Bilişim Kongresi’nin açılış konuşmalarını; Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tiryakioğlu, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, , İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman, , Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Sondan Durukanoğlu Feyiz ve Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Alp Önder Güler, Google Cloud Ülke Müdürü yaptı.
TBD İstanbul Şube Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Erdal Balaban’nın moderatorlüğünde; Can Orhun (E-GÜVEN Genel Müdürü), Akın Sertcan (LOGO İcra Kurulu Üyesi), Birol Başaran (VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü) ve Av. Özgür Eralp (TURK Elektronik Para A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi) Dijital Dönüşümde Verinin Önemi konulu özel oturumda sunumlarını yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu, geleceğini, paylaşarak geleceğe ışık tuttular.

Akademik Bildiriler :
İstanbul Bilişim Kongresi akademik bildiri sunumları, katılan 20 adet bildiri ile 57 yazar ve çok sayıda katılımcı ile iki paralel salonda 6 oturumda yapılmıştır. Programda yer verilen bildiri özetleri kitabı kongre Internet sayfasında kongre öncesinde yayınlanmış olup, tam metin bildiriler hakem değerlendirme sürecinden sonra bildiriler kitabında elektronik ortamda yayınlanacaktır. Akademik bildiriler ile konunun akademik çevrelerde ilgili literatür çerçevesinde tartışılması sağlanmıştır.

Paneller :
Ticarette Dijital Çağ (E-Şirket, E-Fatura, E-Defter, E-Kimlik, E-İmza, KEP, E-Kurum, EDevlet, E Ticaret) oturumunun moderatörlüğünü Hüseyin Karayağız (TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi) yaparken, M. Kurtuluş Nevruz (TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı), Mümin Sürerm (VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. İş Geliştirme ve IT Direktörü), Prof. Dr. Gonca Telli (Maltepe Unv. İşletme Yön. Bil. Fak. Dekanı), Cenk Özcan (E-GÜVEN Kurumsal Satış Direktörü) Dr. Oktay Adalıer (TÜBİTAK Bilgem UEKAE e-Kimlik Bölüm Direktörü) panelist olarak yer aldı.

Veri Madenciliği (Veriden Gelecege Bakış, Verinin Ekonomik Değeri İş Zekası, Veri Analitiği, Büyük Veri, Makine Öğrenmesi) panelinin moderatörlüğünü Prof.Dr. Necmi Gürsakal (Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) yaparken, Ulaş Kula (Bilişim A.Ş. İş Zekası Ürün Müdürü), Bülent Peker (Rem People Kurucu Ortak&CEO), Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat (Marmara Üniversitesi), Dr. Zeki Erdem (TÜBİTAK BİLGEM BTE Başuzman Araştırmacı) Tolga Bizel (CLPA Türkiye Müdürü) panelist olarak yer aldı.

Geleceğin Yeni Veri Otobanı ve İnterneti (5G ve Gelişen Teknolojiler, Akıllı Şehirler, Hızlı ve Güvenilir Altyapılar, Şebekeler) panelinin moderatörlüğünü Rıza Durucasugil (Netaş İnovasyon ve ArGe Stratejileri Direktörü) yaparken, Raşit Türkmen (Türk Telekom İş Geliştirme Müdürü), Zeynep Sarılar (ITEA Başkanı), Fatma Özdemir (Ericsson Ar-Ge Direktörü) panelist olarak yer aldı.

Girişimcilik: Yakın Dönem Teknolojiler ve Girişimler (Yeni Kazanç Fırsatları Girişimciler ile Geliyor) panelinin moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan (Kadir Has Üni.Müh.Fak. Dekan Yardımcısı) yaparken, Ahmet Erdem (Sosyal Medya Fenomeni), Gülhan Ertürk Akgül (ARTGE Yönetici Direktörü – Kadın Girişimci), Dr. Özgür Akın, (Akınsoft – Akınrobotics Yönetim Kurulu Başkanı), Hasan Ayarturk (REPG – Kurucu Ortak Genel Müdür), Zeynep Dereli (Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucu&CEO) panelist olarak yer aldı.

E-Finans ve E-Para Sistemi (E-Para, Yeni Finansal Sistemler, Regülasyonlar) panelinin moderatörlüğünü Mehmet Gerz (Ata Portfoy Yönetimi Genel Müdür) yaparken, Cemil Şinasi Türün (Blockchain Evangelist-CTO), Yüksel Samast (Verion Teknoloji AŞ Kurucu Ortak / Genel Müdür), Serkan Aziz Oral (TURK Elektronik Para A.Ş. YK Üyesi / Genel Müdür) panelist olarak yer aldı.

Verinizin Değeri Güvenliği Kadardır (Bulut Tabanlı Hizmet ve Servisler KVKK) panelinde moderatörlüğünü Polat Kutnay (TBD İstanbul Şube Kurucu Başkanı) yaparken, Doç. Dr. Bilgin Metin (Boğaziçi Üniversitesi BÜSİBER Yön. Bil. Sist. Siber Güvenlik Merkezi Ynt.), Murat Demirel (Assista Bilgi İşlem Danışmanlık Kurucu-Genel Müdür), Can Dağdelen (Parametre Araştırma Bilişim Planlama Ltd. Şti CEO), Av. Ceyda Akaydın (TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi) panelist olarak yer aldı.

Exit mobile version