Akademik Bildiri Katılım Çağrısı – 2

06 Aralık 2018, İstanbul Kadir Has Üniversitesi

Değerli Katılımcılar,

06 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile on ikincisi düzenlenen İstanbul Bilişim Kongresi: “Verinin Paraya Dönüşümü” Ticaretin Dijital Çağı teması ile yapılacaktır.Sizleri Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yapılacak olan kongremize davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Kongremiz; Çağrılı Konuşmacılar, Açık oturum, Paneller, Akademik Bildiriler, Ürün Tanıtım Stantları, Sektörel ve Sosyal Etkinlikler ile şekillenecektir.

Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri, en az iki hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra, kabul edilenler, sözlü ya da poster bildiri olarak konu başlıklarına göre sınıflandırılarak programda yer alacak, Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun ISBN’ li kongre bildiriler kitabında yayımlanacaktır. Bütün bildiriler hakem süreciyle değerlendirilecektir. Kongreye gönderilen ancak sunulmayan bildiriler Kongre Bildiriler Kitabı’nda yer almayacaktır. Bildirilerin Örnek Bildiri Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanması ön kabul için gereklidir.

Sempozyum dili Türkçe olup, gönderilen bildiriler Türkçe olarak yazılmalı ve sunulmalıdır. Katılımcıların bildirilerini 20 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Sunumlardan sonra salonlarda ıslak imzalı katılım belgesi, kongre sonunda katılımcılara takdim edilecektir.

Kongre ile ilgili tüm detayları, konuları, kayıt ve katılım bilgilerini, bildiri özet ve tam metin kılavuzu vb. birçok bilgiyi Internet sitesi üzerinde bulabilirsiniz. Lütfen çevrenizdeki akademisyen ve araştırmacılar ile ilgili kişilere ulaştırılması konusunda destek olunuz.

Soru ve önerileriniz için TBD İstanbul Şubesi < bildiri @ istanbulbilisimkongresi.org.tr > e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için http://www.istanbulbilisimkongresi.org.tr/2018/

ÖNEMLİ TARİHLER
12 Kasım 2018 Bildiri Genişletilmiş Özet (Summary) Gönderilmesi Son Tarih
19 Kasım 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Yazarlarına Geri Bildirimi
30 Kasım 2018 Tam metinlerin Gönderilmesi Son Tarih
30 Kasım 2018 Kayıt ve Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih
03 Aralık 2018 Kongre Akademik Bildiri Programının İlanı
06 Aralık 2018 12. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN
Kongre Akademik Kurul Başkanı