XI. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ

“Veri Odaklı E-Dönüşümün Ayak Sesleri”

6 Aralık 2017

Bu sene XI. si düzenlenen “İstanbul Bilişim Kongresi” ile Türkiye Bilişim Derneği ve Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’ nin Bilişim Toplumu olma yolunda katkılarına devam etmektedir. Türkiye Bilişim Derneği ve Kadir Has Üniversitesi’ nin birlikte düzenlediği, Kamu, Özel Sektör ve Bilişim Sivil Toplum Kurumları tarafından da desteklenen XI. İstanbul Bilişim Kongresi’ nde sizleri de yerinizi almaya davet ediyoruz.

“Veri Odaklı E-Dönüşümün Ayak Sesleri” temalı XI. İstanbul Bilişim Kongresi, 6 Aralık 2017 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’ nde yapılacaktır.

Etkinliğimize her sene olduğu gibi bu sene de Kamu, Üniversite, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Medya temsilcileri, Bilişim Merkezi Yöneticileri ve uzmanları, akademisyenler katılacaktır.

Kongrede, günümüzde kurumları değişime zorlayan ve hayatı kolaylaştıran teknolojiler sayesinde her yerde oluşan bilginin ve verinin e-Dönüşümü hızlandırması ile gelecekteki iş ve yaşamı değiştirmesi üzerine çalışmalar yapılacaktır.

İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ PANEL BAŞLIKLARI

1. E-Dönüşüm:
E-Devlet, E-Vatandaş, E-İmza, E-Şirket ve E-Kobi

2. Verinin Güvenli Sunulması:
Bulut Tabanlı Hizmet ve Servisler

3. Veri Madenciliği,
İş Zekası, Veri Analitiği ve Büyük Veri Yönetiminden E-Dönüşüme katkı.

4. Sanayi 0: E-Sanayi olmadan mümkün mü?
Sanayi Çağı, Enerji Çağı, Bilgi Çağı ve Dijital Çağ: Yeni Enerji Kaynağı =Veri/Bilgi

5. Türk Modeli Girişimcilik ve Yatırımcılık:
Girişimci ve Yatırımcı Nasıl buluşur? Başarılı Girişim Örnekleri.

6. Blockchain, Bitcoin ve E-Para:
E-Para, Yeni Finansal Sistemler, Regülasyonlar


SPONSOR KATILIM ŞARTLARI

Kongre Özel Sponsoru
(50.000 TL+KDV)
Sponsorluk hakları 1 firmaya verilecektir.

TBD Sponsor’ un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Kongrenin açılış konuşmalarında konuşma hakkı verilecektir.
 2. Panel başlıkları çerçevesinde konuşma/sunum hakkı tanınacaktır.
 3. Stant alanında stant tahsis edilecektir.
 4. Kongre salonlarında bulunan panolarda, “Kongre Özel Sponsoru” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 5. Logosu istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 6. Kongre Özel Sponsorunun basın bülteni,  istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacaktır.
 7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
 8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Kongre Özel Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
   • Kongre afişlerinde
   • Gazete ve dergi ilanlarında
   • e-Posta tanıtımlarında
   • e-Bültenlerde
   • e-Davetiyelerde
   • Bilgi panolarında
   • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

Ana Sponsor
(30.000 TL+KDV)
Sponsorluk hakları 4 firmaya verilecektir.

TBD Sponsor’ un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

  1. Ana Sponsor Oturumunda konuşma hakkı verilecektir.
  2. Panel başlıkları çerçevesinde konuşma/sunum hakkı tanınacaktır.
  3. Stant alanında stant tahsis edilecektir.
  4. Kongre salonlarında bulunan panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
  5. Logosu istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
  6. Ana Sponsorun basın bülteni,  istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacaktır.
  7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
  8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
   • Kongre afişlerinde
   • Gazete ve dergi ilanlarında
   • e-Posta tanıtımlarında
   • e-Bültenlerde
   • e-Davetiyelerde
   • Bilgi panolarında
   • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

Kurumsal Sponsor (Panel Konuşması)
(20.000 TL+KDV)
TBD Sponsor’ un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

  1. Kongre salonlarında bulunan panolarda, Kurumsal Sponsor başlığı ile logosu kullanılacaktır.
  2. Panel başlıkları çerçevesinde konuşma/sunum hakkı tanınacaktır.
  3. Sponsor logosu istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve kurumsal sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
  4. Kurumsal Sponsorun basın bülteni, istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacaktır.
  5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Kurumsal Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
   • Kongre afişlerinde
   • Gazete ve dergi ilanlarında
   • E-Posta tanıtımlarında
   • E-bültenlerde
   • E-davetiyelerde
   • Bilgi panolarında
   • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

 

Kurumsal Sponsor (Stant Yeri)
(10.000 TL+KDV)
Sponsora stant açma hakkı verilecektir. Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı stantlar, Kongrenin yapılacağı salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır.

TBD Sponsor’ un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

   1. Sponsor logosu, istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve Stant Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
   2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Marka ve Destek Sponsoru ” ibaresi ile yer alacaktır.
    • E-Posta tanıtımlarında
    • E-bültenlerde
    • E-davetiyelerde
    • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

Marka ve Destek Sponsoru
(5.000 TL+KDV)
TBD Sponsor’ un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Sponsor logosu, istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve Marka ve Destek Sponsoru sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Marka ve Destek Sponsoru ” ibaresi ile yer alacaktır.
 • E-Posta tanıtımlarında
 • E-bültenlerde
 • E-davetiyelerde
 • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

Genç Girişimci Sponsoru
(2.000 TL+KDV)
Sponsora stant açma hakkı verilecektir. Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı stantlar, Kongrenin yapılacağı salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır.
TBD Sponsor’ un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Sponsor logosu, istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve Stant Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Genç Girişimci Sponsor ” ibaresi ile yer alacaktır.
   • E-Posta tanıtımlarında
   • E-bültenlerde
   • E-davetiyelerde
   • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

*Şirket yaşı 2 yılı aşmamış Teknoparklarda yer alan genç girişimci firmalara özeldir.

Ana Basın/Medya Sponsoru

Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.

Basın/Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;

TV – Radyo – Gazete – Dergi

Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve sonrasında sponsorun kanalında ve kanala ait web sayfasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. Kanalın web sayfasında banner yayınlanması. Organizasyonun belirtiği kişilerle, kongre hakkında en az 2 röportaj yapması ve Kongre süresince, organizasyon hakkında yayın yapması talep edilmektedir.

Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen yerlerde diğer sponsorların logoları ile birlikte kendisi için ayrılan bölümde “Ana Basın Sponsoru ” adı ile;

  1. Kongre salonlarında bulunan panolarda “Ana Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu kullanılacaktır.
  2. Sponsor firma logosu, istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
  3. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “ Ana Basın Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
   • Kongre afişlerinde
   • Gazete ve dergi ilanlarında
   • e-Posta tanıtımlarında
   • e-bültenlerde
   • e-davetiyelerde
   • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

Basın Medya Sponsorluğu

Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.

Basın / Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;

TV – Radyo – Gazete – Dergi – e-Medya – Portallar

Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve sonrasında sponsorun yayın organında ve yayın organına ait web sayfasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. Yayın organının web sayfasında banner yayınlanması.

Kongre öncesinde, Kongre zamanı ve Kongre sonrasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi. e-Bülten Dağıtım Kongre haberlerinin elektronik dağıtımının sağlanması. Web sitesinde Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve Kongre sonrasında Kongreye ait haberlere geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.

Online Medya Pazarlama

Kongre bannerlarının dağıtım ve yayınının sağlanması.

Basın ve Medya Sponsoru;

   1. Kongre salonlarında bulunan panolarda “Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu kullanılacaktır.
   1. Sponsor firma logosu istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
   1. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Basın Medya Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
    • Kongre afişlerinde
    • Gazete ve dergi ilanlarında
    • e-Posta tanıtımlarında
    • e-bültenlerde
    • e-davetiyelerde
    • Bilgi panolarında
    • Ziyaretçilere verilecek program kitapçığında

 

DUYURUM / TANITIM ÇALIŞMALARI:
İlan
 • Basın Sponsoru Gazetesi
 • Basın Sponsoru Dergileri
 • Haber Portalı Sponsoru sitelerinde
 • Tüm Sponsorların kendi duyuru platformlarında
Poster
 • Türkiye genelinde Üniversitelerin Bilgisayar Müh., Enformatik ve
  diğer ilgili bölümlerinde·
 • Türkiye genelindeki Teknoparklar’ da·
 • İstanbul Bilişim Kongresi davetiyesi, ilan ve etkinlik posterlerinde
Banner
 • Türkiye Bilişim Derneği ve destekleyen diğer STK sitelerinde
 • Basın Sponsoru sitelerinde
 • Haber Portalı Sponsoru sitesinde
 • Tüm Sponsor sitelerinde
e-Posta
 • Türkiye Bilişim Derneği listesine (15.000 kişiye, 3 kez)
 • Kurumsal Haberler listesine
 • Destekleyen STK listelerine

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

 1971 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü kazanan Türkiye Bilişim Derneği günümüzde 6 şube, 13 il ve 33 üniversitedeki yaygın örgütlenmesi ve 10 bini geçen bireysel üyesiyle Türk bilişim sektörünün en yaygın sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Bilişim Derneği, kurulduğu yıldan itibaren, bilişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla birçok zengin içerikli etkinliklere ve büyük buluşmalara imza atmaktadır.

Akademisyenleri, kamu ve özel sektör yöneticilerini ve bilişimcileri bir araya getiren zengin içerikli platformlarıyla Türkiye’de 38 yıldır bilişimin çıtasını yükselten Türkiye Bilişim Derneği, bu alanda toplumsal duyarlılığı geliştirmekte ve bilinçlenmeye katkıda bulunmaktadır. Türkiye Bilişim Derneği aynı zamanda Türk bilişim topluluğunun dünya ile bütünleşmesi yolunda uluslararası düzeyde kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkılar sağlamaktadır.

Her yıl yapılarak artık geleneksel hale gelen Türkiye Bilişim Derneği etkinlikleri, bilişimcilerimizin sahip çıkması ve sektörün de katkısıyla artık birer marka haline gelmişlerdir. Bu etkinliklerden ülkemiz bilişim sektörü tarihinde bir kilometre taşı niteliğinde olan, sektöre büyük açılımlar ve vizyon sağlayan “Ulusal Bilişim Kurultayı” 25 senedir düzenlemektedir.

Bilişim Kurultayı’nın yanı sıra “Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY)” etkinliği 18, “Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB)” etkinliği 13, “Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE)” etkinliği 14, “Spor ve Bilişim” etkinliği ise 6 yıldır başarıyla sürdürmektedir.

Bu etkinliklerin yanısıra, Türkiye Bilişim Derneği‘nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle oluşturduğu çalışma grupları ve bu grupların ürettiği e-Devlet, Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, e-Dönüşüm vb konulardaki raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

TBD İstanbul Şube

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, derneğimizin özellikle İstanbul’da bilişim sektörü içinde ulaştığı kişilerin sayısını ve daha çok İstanbul’da yoğunlaşan sektör firmaları ile iletişimini artırmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. Günümüzde üye sayısı 2.500’ü aşmıştır.

TBD İstanbul, sektör gereksinimlerinin incelenerek sağlıklı bilişim politikalarının oluşturulması hedefine uygun olarak İstanbul’da çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul’un faaliyetleri arasında bilişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla dernek merkezinde gerçekleştirilen düzenli eğitim ve seminerleri önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, KADER ile birlikte gerçekleştirdiği “Ev Hanımları Temel Bilgisayar ve Internet Eğitimi Projesi”, İstanbul Üniversitesi ile ortak düzenlediği “Uluslararası Gelecek için Öğrenmede Yenilikler: e-Öğrenme Konferansı”, Kobiler için belli konuların uzmanları ile yapılan televizyon programları, İstanbul Barosu ile birlikte düzenlenen 1., 2. ve 3. ”Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu”, Öğrenimde E-Dönüşüm Sempozyumları, TBD Genç tarafından düzenlenen Bilişim Kariyer Günleri ile CIO Vizyon, CIO Akademi, İstanbul Bilişim Kongresi, Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması TBD İstanbul’un etkinlik takvimi içinde öne çıkan faaliyetlerdendir.

İLETİŞİM:
Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi
Caferağa Mahallesi Gn. Asım Gündüz Caddesi
No:72 Kat:1 Daire: 1 Kadıköy İSTANBUL
Tel: (216) 337 70 41 e-Posta: [email protected]

web: http://www.istanbulbilisimkongresi.org.tr